Vårt lager

Vi har gott om lagerplats för dig som är trångbodd! På vårt företagslager tillhandahåller vi flera tusen pallplatser. Inget alternativ är fel. Från en pall till tusentals. Vi kan lagra ditt gods varmt, kylt eller fryst.

Uttnyttja möjligheten att frigöra lageryta på ditt företag och minska dina kostnader. Låt oss göra jobbet åt dig istället. Vi kan även plocka och kundanpassa ditt gods innan transport.

 


Kontorstid kl 08-17
Telefon Citybudet kontorstid 044-12 60 70

Kontaktpersoner
0708-581 581
0708-42 80 92
0708-42 80 90

E-post
info@citybudet.se

Besöksadress
Industrigatan 41
291 36 Kristianstad

Fax
044-12 60 44